جستوجو

نتایج جست و جو برای « توسعه کسب و کار»

برچسب های نتایج

همه نتایج

فنون مذاکره- توسعه کسب و کار

1

ارزیابی عملکرد

1

توسعه محصول

1

تیم سازی

1

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد (KPI)

1

طراحی، راه اندازی و توسعه کسب و کار

1

فروش

1

متدولوژی چابک

1

مدیریت افراد

1

مدیریت تعارض و تغییرات

1

مرتب سازی نتایج

مدیر توسعه کسب و کار آهن آنلاین

کارآفرین

-

-


توسعه دهنده ارشد کسب و کار همراه مکانیک

علیرضا موسوی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران هستم. چند سالی به صورت حرفه ای در زمینه فروش، تیم سازی، توسعه محصول و کسب و کار در حال فعالیت هستم. در این مسیر حرفه ای شغلی ام بارها با افرادی مواجه میشدم که با من ارتباط میگرفتند و مسائلشان در زمینه کسب و کار و رشد فردی...

علیرضا موسوی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران هستم. چند سالی به صورت حرفه ای در زمینه فروش، تیم سازی، توسعه محصول و کسب و کار در حال فعالیت هستم. در این مسیر حرفه ای شغلی ام بارها با افرادی مواجه میشدم که با من ارتباط میگرفتند و مسائلشان در زمینه کسب و کار و رشد فردی...


مدیرعامل یارا

فعال در حوزه توسعه محصولات نرم افزاری و توسعه کسب و کارها و توسعه فردی

فعال در حوزه توسعه محصولات نرم افزاری و توسعه کسب و کارها و توسعه فردی


نمایش بیشتر