جستوجو

نتایج جست و جو برای « حقوق»

برچسب های نتایج

همه نتایج

امور حقوقی، ثبتی و قراردادی

1

بازاریابی و فروش

1

توسعه کسب و کار

1

سامانه‌های وفاداری و باشگاه مشتریان

1

قراردادها و حقوق مالکیت فکری

1

مرتب سازی نتایج

رئیس کمیته توسعه و سازمان‌دهی

کارآفرین

از جمله سوابق و فعالیتهای اینجانب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: *رئیس کمیته توسعه و سازمان‌دهی اعضا حقیقی انجمن مدیریت کسب‌و‌کار *عضو کارگروه کارآفرینی انجمن مدیریت ایران * مشاور اجرایی توسعه کسب و کار * مشاور حقوقی، امور قراردادها و ثبتی * مشاور سرمایه‌های انسانی * بازاریابی، توسعه بازار و فرو...

از جمله سوابق و فعالیتهای اینجانب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: *رئیس کمیته توسعه و سازمان‌دهی اعضا حقیقی انجمن مدیریت کسب‌و‌کار *عضو کارگروه کارآفرینی انجمن مدیریت ایران * مشاور اجرایی توسعه کسب و کار * مشاور حقوقی، امور قراردادها و ثبتی * مشاور سرمایه‌های انسانی * بازاریابی، توسعه بازار و فرو...


مدیر حقوقی شرکت ایرانسل

محمد امین حسینی مشاور حقوقی کسب و کار و تجارت فارغ التحصیل دانشگاه تهران و شهید بهشتی

محمد امین حسینی مشاور حقوقی کسب و کار و تجارت فارغ التحصیل دانشگاه تهران و شهید بهشتی


نمایش بیشتر