محصولات

اسماعیل غفارنیا

مدیر پروژه فناپ

توسعه تیم های چابک توسعه فنی و مدیریت تیم ها توسعه کسب و کار نگارش بیزینس پلن و تدوین Roadmap

در زمینه‌های مدیریت پروژه، مدیریت محصول و منتورینگ به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کنم تا بهترین راهکارها را انتخاب و بتوانند مراحل ترقی خود و کسب و کارشان را بهبود و سرعت دهند.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیر محصول در بانک سامان
  • مشاور سازمانی در Pygmalion Solution
  • مدیر محصول در پرداخت الکترونیک پاسارگاد
  • مدرس دوره های مدیریت فناوری اطلاعات
  • مدیر پروژه در فناپ
  • بنیانگذار و مدیرعامل در بیدار
  • مدیر فنی در ارتباطات آبانگان
  • مشاور سازمانی در گروه مپنا
keyboard_arrow_up