محصولات

امین ربانیان

مدیرعامل نکسینولب

ارائه به سرمایه گذار ارزیابی ایده بیزینس پلن تهیه برنامه مالی

امین ربانیان در حال حاضر مدیرعامل و راهبر مجموعه نکسینولب است. وی در گذشته مدیر دپارتمان آموزش شتابدهنده دیموند (دیموندلب) و همچنین مدیریت شعبه اصفهان شتابدهنده دیموند را برعهده داشته و علاقه وافر به فضای آموزش در کنار تجربه حضور در جلسات ارزیابی و داوری بسیاری از ایده‌های استارتاپی؛ دید خوبی به او در راستای طراحی خدمات آموزش و مشاوره مناسب برای اکوسیستم استارتاپی ایران داده است.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیرعامل مجموعه نکسینولب
  • مدیر دپارتمان آموزش شتابدهنده دیموند (دیموندلب)
  • مدیر شعبه اصفهان دیموند
  • رئیس شاخه IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

این منتور در دوره‌های زیر تدریس نموده است:

این منتور در رویدادهای زیر حضور داشته است:

keyboard_arrow_up