محصولات

حامد دهقانپور

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس

ارزشگذاری دارایی فکری تحلیل پتنت ثبت مالکیت فکری رصد فناوری مدیریت مالکیت فکری

مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس (1398- 1400). مشاور مالکیت فکری و تجاریسازی فناوری دانشگاه شیراز (1395- 1400). عضو شورا و کمیته پذیرش پارک علم و فناوری فارس (1399-1400)

سوابق تحصیلی

  • دکتری اقتصاد (کشاورزی)

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری پارک علم و فناوری فارس
  • مشاور تجاری سازی و انتقال فناوری دانشگاه شیراز
keyboard_arrow_up