محصولات

حسین ممتاز

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

انقلاب دیجیتالی انقلاب فناوری جمع سپاری مفاهیم نوین انقلاب صنعتی

دکتر حسین ممتاز مشاور و پژوهشگر حوزه کسب وکار و کارآفرینی هستند که سابقه اجرا و پیاده سازی ایده های کارآفرینانه در حوزه تلکام و زنجیره تامین دارند و پژوهشگر و توسعه دهنده مفاهیم جمع سپاری می باشند.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  • دکتری مدیریت صنعتی

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مشاور شرکت صنعت و معدن- شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  • مشاور و فعال حوزه تلکام- دپارتمان پشتیبانی و لجستیک
  • پژوهشگر و مدرس دوره های مدیریتی
keyboard_arrow_up