محصولات

سعید حشمتی

مدیرعامل مرکان

ارائه آسانسوری از صفر به یک راه اندازی کسب و کار ایده پردازی و نوآوری تدوین طرح کسب و کار تدوین مدل کسب و کار تشخیص فرصت کارآفرینی سازمانی

سعید حشمتی، دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران، بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مرکان، مدرس و مشاور کسب و کار

سوابق تحصیلی

  • دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
  • ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و حرفه ای

  • بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مرکان
keyboard_arrow_up