محصولات

سعید عباسی

مدیر دیجیتال مارکتینگ ادساین

تحقیقات بازار ترم شیت روش‌های ارزشگذاری استارتاپ لین استارتاپ نگارش بیزینس‌پلن شتابدهنده

تحلیل و امکان‌سنجی استارتاپ‌، مدیریت رسانه‌های مجازی، دیجیتال مارکتینگ، منتور محتوایی، منتور رشد

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی نرم افزار

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیر دیجیتال مارکتینگ ادساین
keyboard_arrow_up