محصولات

صابر خسروی

مدیرعامل ویکست

Customer Centric Design ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) بازاریابی برندینگ بیزینس مدل تبلیغات تولید محتوا مدیریت نوآوری

یک علاقه‌مند به هنر و یک شیفته نوآوری در کسب‌وکار

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع
  • مطالعات فرهنگی
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
  • دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیر مرکز نوآوری ویکست
  • کوفاندر سابق موبایلت
keyboard_arrow_up