محصولات

عباس محمودی

رئیس کمیته توسعه و سازمان‌دهی

امور حقوقی، ثبتی و قراردادی بازاریابی و فروش توسعه کسب و کار سامانه‌های وفاداری و باشگاه مشتریان

از جمله سوابق و فعالیتهای اینجانب می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: *رئیس کمیته توسعه و سازمان‌دهی اعضا حقیقی انجمن مدیریت کسب‌و‌کار *عضو کارگروه کارآفرینی انجمن مدیریت ایران * مشاور اجرایی توسعه کسب و کار * مشاور حقوقی، امور قراردادها و ثبتی * مشاور سرمایه‌های انسانی * بازاریابی، توسعه بازار و فروش محصولات از طریق شبکه فرانچایز، رویالتی و کانالهای اختصاصی فروش سازمانی/گروهی، B2B و B2G * طراحی و اجرای سامانه‌های وفاداری، هواداری و باشگاه مشتریان

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) سازمان مدیریت صنعتی

سوابق شغلی و حرفه ای

  • 💠 مشاور توسعه کسب و کار کارت اعتباری ایرانیان
  • 💠 مشاور توسعه کسب و کار AveneWay company
  • 💠 مشاور توسعه بازار دپارتمان فروش سازمانی شرکت مدیران خودرو
  • 💠 رئیس کمیته توسعه و ساماندهی اعضاء انجمن مدیریت کسب ‌و کار ایران
keyboard_arrow_up