محصولات

عليرضا گودرزی فراهاني

مدیر مارکتینگ اینترنت کودک همراه اول

دیجیتال مارکتینگ مدیریت محصول نگارش بیزینس پلن

به دنبال خلق ارزش برای کودکان ایران

سوابق تحصیلی

  • ارشد کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران
  • مهندس مکانیک

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مشاور صندوق پرشین داروی البرز
  • مدیر و هم بنیانگذار چی خوبه
  • مدیر محصول در انارستان
  • استاد دانشگاه در رشته کارآفرینی
keyboard_arrow_up