محصولات

محمدحسین غفاری

مدیرعامل بنیانو

هوش مصنوعی

A Structural Designer, Technologic business developer and Researcher who loves solving the problem.

سوابق تحصیلی

  • دکتری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیرعامل بنیانو
keyboard_arrow_up