محصولات

مسعود ارشادی پور

مدیر عامل موسسه ارزش آفرین

استراتژی بازاریابی توسعه کسب و کار

به کسب و کارهای متوسط و بزرگ کمک میکنم تا مسائل خود را درست تشخیص دهند، به راه حل های درست برسند و به درستی اون رو پیاده سازی کنند.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد MBA - دانشگاه تهران

سوابق شغلی و حرفه ای

  • راهبر تحول کسب و کار
keyboard_arrow_up