محصولات

کامیار یحیایی

مدیر محصول یکتانت و جریان

مدیریت پروژه مدیریت محصول

آقای یحیایی تجربه مدیریت محصول در محصولات مرتبط با بیگ دیتا و هوش مصنوعی و تجربه راهبری محصولات حوزه آنالیز و دیجیتال مارکتینگ را دارند. همچنین ایشان مدیر محصول سابق کاوان و ادتریس و شایا بوده و هم اکنون مدیر محصول یکتانت و جریان هستند.

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی

سوابق شغلی و حرفه ای

  • مدیر محصول کاوان
  • مدیر محصول شایا
  • مدیر محصول ادتریس
  • مدیر محصول یکتانت
  • مدیر محصول جریان
keyboard_arrow_up